Vendégkönyv

Dátum 2018.10.13
Feladó Brandoncix
Tárgy Test, just a test

Hello. And Bye.

Dátum 2018.05.13
Feladó Bakk István
Tárgy Bakk István: A főnemesség székesegyházi építkezései

Bakk István: a főnemesség székesegyházi építkezései
https://epa.oszk.hu/02300/02387/00040/pdf/EPA02387_osi_gyoker_2017_3-4_027-037.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=e_4DIU_rOrs

Dátum 2018.05.13
Feladó Bakk István
Tárgy Múlt és Jelen

Bakk István PhS: MÚLT ÉS JELEN.
A pateszi pecséthengerektől a Kárpát-medencei szkítákon át az indoszkítákig.
Szerzők: Dr. Aradi Éva – Bakk István PhS – Dr. Gyárfás Ágnes
https://www.youtube.com/watch?v=ZH3gDvcR8Us

Dátum 2018.07.13
Feladó Bakk István
Tárgy Re:Múlt és Jelen

Különleges könyvbemutató a Mátyás király évében, ahol kiderült, hogy a király közli a nagyvilággal a származását.

2018. július 2-án Budapesten a Barabás Villában bemutatásra került a három szerző könyve: Dr. Aradi Éva – Bakk István PhS – Dr. Gyárfás Ágnes: Múlt és Jelen. A pateszi pecséthengerektől a Kárpát-medencei szkítákon át az indoszkítákig címen. A könyvet Dr. Czeglédi Katalin nyelvész, szlavista, keletkutató mutatta be a nagy számban megjelent szakmai közönségnek.
A munkát tudatosan időzítették Mátyás király emlékévéhez.
A szervező Bakk István - aki egyben szerzőtársa is a könyvnek – felhívta a figyelmet arra, hogy a Bakk Endre Kanonok Alapítványnak a kezdeményezésére 2018. július 10-én 12 órakor egy percre főhajtással emlékezik az ország Mátyás királyra.
Továbbá bejelentette, hogy azon a napon, július 10-én a Bakk Endre Kanonok Alapítvány indítja el és kezdeményezi Mátyás király szentté avatását a Vatikánban.
Az indokok közül néhány: Mátyás király európai történelmi és uralkodói értéke vitathatatlan – itt bele kell érteni a Hunyadi család értékét is –, Európa keresztény történelmi értékékének az alapja. Mátyás király hozott létre elsőnek Európában állandó hadsereget. Ezzel megakadályozta azt, hogy Európa Bizánc sorsára jusson. Európa nem nélkülözheti azt a géniuszt, annak az uralkodói nagyságnak a tevékenységét, amelyet a Szentkoronán keresztül Mátyás király a magyar és az európai társadalom értékének a fölépítésében megvalósított.
A bemutatott könyv szakmai körökben is kiemelt figyelmet kapott. A könyvnek több célja van: egyrészt az, hogy a magyar társadalomban a honfitársainkat segítsék felkészíteni a más társadalmak, illetve kultúrák versenyének a kihívásaival szemben a szilárd önazonosságban rejlő állhatatosságra, másrészt, hogy tudatosítsák a székely és a magyar néperedet történelmi mélységeit, nemességét és páratlan sajátosságait. Olyan történelmi dokumentumok, okirati tények kerültek bele a kötetbe, amelyek támogatást jelenthetnek a magyarságtudat fenntartása és továbbadása szempontjából. Megfontolandónak tartják az oktatásban – a történelemtudat differenciált erősítése érdekében – az iskolai ajánlott olvasmányként történő bevezetését. A magyar népnek fontosak a nemzeti identitás, a nyelv, a születési hely és a hagyományok, amint a könyv előszavában idézett nemzetközi felmérések mutatói a világelsők között jelzik. De ezt ápolni kell! Ugyanakkor mindez párhuzamosan, ám eltérő módon és más-más történelmi múlttal fejlődött a magyaroknál, illetve a székelyeknél. A székely múlt adhatja a magyar nemzetnek az őstörténetét, amit a fejlődő tudomány, a genetika is támogat. Tehát a magyarságtudomány keretén belül is sok kérdésre ad választ ez a könyv. https://www.youtube.com/watch?v=ZH3gDvcR8Us

Dátum 2017.12.17
Feladó Bakk István
Tárgy Keresztény gyökereink

ÉS KIGYÚLTAK A GYERTYÁK A FÖLDÉRT A GYŐRI JÓTÉKONYSÁGI ESTEN
"Székely főnemesi család mai tagjaként, primor Bakk István fontos összefüggésre mutatott rá: a hazaszeretet és a környezetvédelem sokrétű összefüggéseit hangsúlyozta. Aki szereti szülőföldjét, hazáját, az a természeti környezethez is szeretettel viszonyul."
https://bekefy.agnusradio.ro/2017/12/es-kigyultak-gyertyak-foldert-gyori.html
https://kutasi.blogspot.hu/2017/12/22652-dr-bekefy-lajos-es-kigyultak.html

Bakk István: A főnemesség székesegyházi építkezései
https://epa.oszk.hu/02300/02387/00040/pdf/EPA02387_osi_gyoker_2017_3-4_027-037.pdf

PhS Bakk István: Keresztény gyökereink
https://www.youtube.com/watch?v=vYoNcW4NYAQ

Bakk István: A székely magyar nemzet
https://www.youtube.com/watch?v=dLWOUsH8SpY

Bakk István székely primor teljes előadása, Szent-kúti Öko Ünnep stációi, 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=D74zjvKNQws


EGY CSODÁLATOS "ZÖLD" DÉLUTÁN ÜNNEPI STÁCIÓI
...S amikor Bakk István székely primor, az egyik legrégibb magyar főnemesi család mai sarja Őfőméltósága, a Szentkorona és Bakonybél, s a magyar történelem viszonyát, sokrétű összefonódását elemezte...
https://www.kdnp.hu/protestans-muhely/egy-csod%C3%A1latos-z%C3%B6ld-d%C3%A9lut%C3%A1n-%C3%BCnnepi-st%C3%A1ci%C3%B3i

primor szentkatolnai Bakk István: Habsburg hatalmi törekvések Bethlen Gábor időszakában
https://www.youtube.com/watch?v=D3bkmKKzwYM


PhS Bakk István és PhS Bakk Erzsébet előadása: Miért apostoli királyság ... Előadás Isaszegen
https://www.youtube.com/watch?v=DxZsz4weK2M


PhS Bakk Erzsébet és PhS Bakk István: A Boldogasszony-szigeti pálosok, az ősi magyar Pálos-rend a Margit-szigeten
https://www.youtube.com/watch?v=-0igpAWm1rg
Írásban 1-2 rész:
Bakk István, Bakk Erzsébet: A Boldogasszony-szigeti pálosok (1)
https://epa.oszk.hu/02300/02387/00038/pdf/EPA02387_osi_gyoker_2016_3_006-029.pdf
Bakk István - Bakk Erzsébet (2.)
https://epa.oszk.hu/02300/02387/00039/pdf/EPA02387_osi_gyoker_2017_1-2_008-017.pdf

Boldog Özséb szentté avatása:
https://civilnaplo.hu/s_!news/i_hirek_esemenyek_7/i_miert_fontos_boldog_ozseb_szentte_avatasa_19104/t_Mi%C3%A9rt%20fontos%20Boldog%20%C3%96zs%C3%A9b%20szentt%C3%A9%20avat%C3%A1sa%20/index.html

Dátum 2014.02.28
Feladó Bakk István
Tárgy palospassio@gmail.com

Bakk István: A Pálos Rend szerepe a magyar nemzet életében, avagy miért apostoli királyság Magyarország?
https://www.youtube.com/watch?v=OC2w8lbv4ho
Bakk István - Bakk Erzsébet: P. Árva Vince atya, az egyetlen magyar pálos emlékére

https://epa.oszk.hu/02300/02387/00003/pdf/

Dátum 2017.10.10
Feladó Bakk István
Tárgy Re:palospassio@gmail.com

Bakk István székely primor teljes előadása, Szent-kúti Öko Ünnep stációi, 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=D74zjvKNQws

Egy csodálatos "ZÖLD" délután ünnepi stációi Főszervező, tudósító: Dr. Békefy Lajos

ZÉRÓ TOLERANCIA MINDEN KÖRNYEZETI BÁNTALMAZÁSRA, ROMBOLÁSRA!

https://bakonybel.hu/index.php?p=adatlap&kategoria=popularis_hir&id=4944

Dátum 2011.04.01
Feladó Henry & Betty Huffman
Tárgy Wife's cousin

Bela, b. 1938, Nagyselmenc

Dátum 2010.10.13
Feladó Kovács Johanna
Tárgy római katolikus vallásről áttérés a görög katolikusra

Gyermekkorunk ota római katolikus vallásúak vagyunk a párommal. Több barátunk van, akik görög katolikus vallásuak, sokat beszélgettünk rola, de az Istenhitünkben az általunk követett értékrendekben semmilyen különbséget nem fedeztünk fel.
Párommal esküvő előtt állunk, de sajnos ő már 20 évvel ezelőtt egy rövid ideig volt házas volt és római katolikus templomban esküvője is volt. Számomra nagyon fontos az Isteni áldás a házasságunkra. Sokat gondolkodtunk, hogy hogyan lehetne a legmegfelelőbb megoldást megtalálni, és egy ismerősünk ajánlotta, hogy lehetőség van átkeresztelkesédre. Ez ügyben szeretném megkérdezni, hogy mi az átkeresztelkedés módja? Mind a két félnek meg kell tenni ezt? Ha csak az egyik fél görög katolikus vallásu, lehetőség van más felekezthez tartozóval házasságot kötni? A válás ellenére lehetőség van ujra templomi esküvőt tartani? Hálás köszönettel: Johanna

Dátum 2010.08.29
Feladó Egy Római katolikus hívo
Tárgy Kérdés

Miben kulombozik az ortodox/keleti egyházak/ és a keleti katolikusok /gorog, ormény fehérorosz..stb/szertartásai kozott.Értem eztalatt pl.Ha kiránduláson vagyok és betérek egy ilyen szertartásra, mibol tudom meg hogy az pravoszláv-vagy keleti katolikus?

 

Elérhetőség

Nagyszelmenc

gaecroka@stonline.sk

Hlavná 60
SK - 07677
Velké Slemence

+421/56/63 80 168
+421/908/695 008

Keresés

© 2010 Minden jog fenntartva szabozs

Készíts ingyenes honlapotWebnode

gaecroka@stonline.sk